Sportclubs

Advies gewichtsbeheersing in vechtsporten

Praktisch advies en concrete tips rond gewichtsbeheersing voor trainers, sporters, ..., opgesteld door sportdiëtiste Amelie Rosseneu.

Adviezen medische commissie risicovechtsporten

Deze tool bundelt door de medische commissie risicovechtsporten opgestelde nuttige tips voor trainers, sporters, organisatoren, ...

Voorbeeldgedragscode RVSP

Voorbeeld van een gedragscode die kan dienen als referentie voor het opstellen van een eigen code.

Hoe wordt mijn club een geweldige vechtsportclub?

Belangrijke thema’s en bijhorende streefdoelen waaraan iedere goed werkende (risico)vechtsportclub minimum zou moeten voldoen in het streven naar een gezonde en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Risicowedstrijdsituaties

Gevolgen van wedstrijdsituaties waarbij de risicovechtsporter risico loopt op een (blijvend) letsel.

Vechtsport als middel binnen de club

Deze tool geeft je meer inzicht in vechtsport als middel.

Toolkit grensoverschrijdend gedrag

Deze tool geeft advies en informatie over het voeren van een ethisch verantwoord beleid in de vechtsportclub.

Veiligheidsdraaiboek risicovechtsportwedstrijden

Richtinggevend en adviserend draaiboek voor organisatoren van risicovechtsportwedstrijden.

Advies na ernstige impact op het hoofd

Advies voor de sporter na ernstige impact op het hoofd.

Advies na impact op het hoofd

Advies voor de sporter na (beperkte) impact op het hoofd.

Medisch geschiktheidsonderzoek voor risicovechtsporters

Welke medische geschiktheidsonderzoeken worden geadviseerd voor risicovechtsporters?