Sportclubs

Risicowedstrijdsituaties

Gevolgen van wedstrijdsituaties waarbij de risicovechtsporter risico loopt op een (blijvend) letsel.

Advies na ernstige impact op het hoofd

Advies voor de sporter na ernstige impact op het hoofd.

Advies na impact op het hoofd

Advies voor de sporter na (beperkte) impact op het hoofd.

Medisch geschiktheidsonderzoek voor risicovechtsporters

Welke medische geschiktheidsonderzoeken worden geadviseerd voor risicovechtsporters?

Hoe wordt mijn club een geweldige vechtsportclub?

Belangrijke thema’s en bijhorende streefdoelen waaraan iedere goed werkende (risico)vechtsportclub minimum zou moeten voldoen in het streven naar een gezonde en ethisch verantwoorde sportbeoefening.

Voorbeeldgedragscode RVSP

Voorbeeld van een gedragscode die kan dienen als referentie voor het opstellen van een eigen code.

Contactpersoon gezond en ethisch sporten

Advies en informatie over het aanduiden van een contactpersoon die toeziet op een gezond en ethisch sportklimaat in de (risico)vechtsportclub.

Trainer worden

Word erkend lesgever/trainer in een risicovechtsportclub! Tips en richtlijnen voor een goede start.