Download PDF

Advies na COVID

Indien je na het doormaken van een COVID-19-besmetting wil hervatten met risicovechtsporten, dien je te kiezen voor een geleidelijke opbouw. 
Deze tool geeft een overzicht van de verschillende stappen die je dient te volgen om gradueel toe te werken naar die sporthervatting. 

FASE 1: isolatie

1 week volledige isolatie zoals algemeen gangbaar (+ op de hoogte stellen van nauwe contacten).

FASE 2: beperkte contacten

1 week beperkte contacten.

FASE 3: hervatten trainingen

Indien je positief getest bent op het coronavirus mag je 10 dagen niet sporten, ook al heb je geen klachten. Ten vroegste 10 dagen na een positieve test of na de start van je klachten, kan je geleidelijk aan de sportactiviteiten hervatten. Doe de test op www.sportkeuring.be om na te gaan of je je sportactiviteiten mag hervatten en/of je eerst een arts dient te raadplegen.

Samengevat wordt het volgende protocol aangeraden door SKA (Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen) en de sportcardiologen (op basis van wetenschappelijk onderzoek);

 

 1. Indien je geen of slechts lichte symptomen ondervond mag je na 10 dagen je sport hervatten. Indien je tijdens of na het sporten geen hinder ondervindt, is verder onderzoek niet noodzakelijk. Indien wél één van onderstaande symptomen optreedt, contacteer dan je huisarts, dan is uitgebreid onderzoek noodzakelijk:
  1. Koorts
  2. Hoest
  3. Kortademigheid
  4. Pijn op de borst
  5. Hoofdpijn
  6. Abnormale vermoeidheid
  7. Abnormale spierpijn
  8. Koude rillingen
  9. Duizeligheid
  10. (Bijna) flauwvallen
  11. Hartkloppingen
  12. Buikklachten

 

 1. Indien je matige symptomen ondervond en/of symptomen die mogelijk op hart- en bloedvatproblemen wijzen, contacteer je arts voor onderzoek (klinisch onderzoek, rust-elektrocardiogram, bloedonderzoek). Indien nodig zal je huis- of sportarts je verwijzen voor diepgaander onderzoek. Indien alle onderzoeken normaal zijn kan je je sport geleidelijk hervatten, indien toch terug symptomen optreden moet nog verder onderzoek gebeuren (inspanningstest, hart-MR, ...).

 

 1. Indien je in het ziekenhuis opgenomen werd omwille van je COVID-19 infectie dienen altijd verdere onderzoeken te gebeuren vooraleer je terug mag sporten. Deze onderzoeken kunnen mogelijk al opgestart worden tijdens de ziekenhuisopname.

FASE 4: deelnemen aan wedstrijden

Ten vroegste 14 dagen na een positieve test of na de start van je klachten, kan je een nieuwe PCR-test laten uitvoeren.

Indien je na een COVID-19-besmetting wil hervatten met risicovechtsportwedstrijden, dien je voor de wedstrijd een negatieve COVID-19 test voor te leggen (PCR-test van max. 72u oud (officieel attest erkend labo, niet terugbetaald)) en symptoomvrij te zijn.

 1. Negatieve PCR-test

 Je mag deelnemen aan de wedstrijd.

 

 1. PCR-test ‘positief’ (103 - 105 RNA kopieën/mL) of ‘zwak positief’ (<103  RNA kopieën/mL) én er is serologisch of klinisch bewijs voor een oude, uitgedoofde besmetting:
  1. positieve serologie afgenomen binnen 48u na PCR-staal;
  2. PCR-staal afgenomen minstens 2d na initiële PCR-staal met dezelfde of lagere virale lading;
  3. anamnese sterk suggestief voor doorgemaakte SARS-CoV-2 voorbije 8 weken (bv. plotse anosmie, respiratoire symptomen na hoog-risico contact bevestigd geval, …).

 Je mag deelnemen aan de wedstrijd.

 Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is, dient de isolatie met een week verlengd te worden en moet na een week een nieuwe PCR-test afgenomen worden die aan dezelfde voorwaarden moet voldoen.

 Indien de PCR-test nog steeds ‘zeer sterk positief’ (>107 RNA kopieën/mL) of ‘sterk positief’ (105 - 107 RNA kopieën/mL) is, dien je een extra week in isolatie te blijven, ten vroegste na een week kan een nieuwe test afgenomen worden (die opnieuw aan de zelfde voorwaarden moet voldoen).

 

Milde symptomen:

Geur- en smaakverlies, hoofdpijn, matige vermoeidheid, koorts en/of spierpijn <3dagen, lichte verkoudheidsklachten, lichte buikgriep (misselijk, overgeven, diarree).

Matige symptomen: minstens 2 van de volgende klachten;

Koorts, rillingen, spierpijn, kortademigheid, druk op de borstkas gedurende 4 of meer dagen, ernstige vermoeidheid waardoor je dagelijkse bezigheden bemoeilijkt worden gedurende 4 of meer dagen.

Symptomen die mogelijk op hart- en bloedvatproblemen wijzen:

Kortademigheid, druk op de borstkas, duizeligheid, verminderd inspanningsvermogen, (bijna) flauwvallen, (nieuw ontstane) hartkloppingen.

Het advies in dit document wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
Hoewel dit document met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt het Risicovechtsportplatform geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolledigheden in dit document.

Laatste bijwerking: augustus 2021.