Download PDF

Medisch geschiktheidsonderzoek voor risicovechtsporters

Het is aanbevolen om als risicovechtsporter een medisch geschiktheidsonderzoek te ondergaan:

  • wanneer je start met een risicovechtsport
  • op periodieke basis (veelal jaarlijks)
  • wanneer je deelneemt aan een wedstrijd
  • wanneer je een verplichte rust- en herstelperiode van minimum vijf weken opgelegd krijgt

Wanneer je start met een risicovechtsport

Wie van plan is om te sporten, kan op de website www.sportkeuring.be terecht om na te gaan of een sportmedisch onderzoek aangewezen is, hoe frequent dit moet gebeuren en wat er onderzocht zal worden. Ook wie wil starten met een risicovechtsport, kan de vragenlijst invullen. De vragenlijst werd specifiek aangepast aan risicovechtsporten. Als sporter kan je de vragenlijst invullen en hiermee naar een arts gaan.

Preventief sportmedisch onderzoek is in geval van risicovechtsporten raadzaam. Het onderzoek werd specifiek aangepast aan risicovechtsporten.

Je kan voor dit preventief sportmedisch onderzoek langsgaan bij je huisarts, maar het Risicovechtsportplatform adviseert om een beroep te doen op een arts met specifieke ervaring. Het RVSP probeert alle artsen die betrokken zijn bij risicovechtsporten te verzamelen. Als je op zoek bent naar een risicovechtsportarts die sportmedische geschiktheidsonderzoeken uitvoert, kan je de door het platform samengestelde lijst raadplegen.

De arts zal bepalen of je al dan niet geschikt bent om een risicovechtsport te beoefenen op recreatief en/of competitief niveau.

Op periodieke basis (veelal jaarlijks)

Een periodiek sportmedisch geschiktheidsonderzoek is aanbevolen in geval van risicovechtsporten. Dit is ook zo wanneer je in de afgelopen periode geen blessures of verplichte rust- en herstelperiodes hebt gehad.

Het periodiek sportmedisch geschiktheidsonderzoek is grotendeels gelijkaardig aan het sportmedisch geschiktheidsonderzoek bij eerste aansluiting. Je kan ook eerst de vragenlijst invullen op www.sportkeuring.be.

Je kan voor dit sportmedisch onderzoek langsgaan bij je huisarts, maar het Risicovechtsportplatform adviseert om een beroep te doen op een arts met specifieke ervaring. Het RVSP probeert alle artsen die betrokken zijn bij risicovechtsporten te verzamelen. Als je op zoek bent naar een risicovechtsportarts die sportmedische geschiktheidsonderzoeken uitvoert, kan je de door het platform samengestelde lijst raadplegen.

De arts zal bepalen of je al dan niet geschikt bent om een risicovechtsport te beoefenen op recreatief en/of competitief niveau.

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd

Als je als risicovechtsporter deelneemt aan wedstrijden wordt geadviseerd dat je naast de periodieke medische geschiktheidsonderzoeken ook telkens een sportmedisch geschiktheidsonderzoek vlak voor de wedstrijd ondergaat. Dit sportmedisch geschiktheidsonderzoek wordt afgenomen door de toezichthoudende arts die ook aanwezig zal zijn tijdens de wedstrijd. Het onderzoek is kort en kan verlopen volgens een door het RVSP geadviseerd protocol. De arts zal bepalen of je al dan niet geschikt bent om deel te nemen aan de wedstrijd.

Na de wedstrijd zal de arts beslissen of je opnieuw een sportmedisch geschiktheidsonderzoek moet ondergaan en of je al dan niet een verplichte rust- en herstelperiode (met of zonder controle-onderzoek) opgelegd krijgt.

Wanneer je een verplichte rust- en herstelperiode van minimum vijf weken opgelegd krijgt

Indien de arts na de wedstrijd besliste dat je een verplichte rust- en herstelperiode nodig hebt, is het raadzaam om tijdens deze periode het advies van het Risicovechtsportplatform op te volgen. Bij beperkte impact op het hoofd volg je best het "Advies na impact op het hoofd". Bij ernstige symptomen of ernstige impact op het hoofd, volg je best het "Advies na ernstige impact op het hoofd". Deze adviezen zijn ondergebracht in afzonderlijke tools.

Tijdens de minimum vijf weken durende rust- en herstelperiode na ernstige impact op het hoofd, wordt een controle-onderzoek geadviseerd na ten vroegste twee weken. Ook voor dit onderzoek richt je je best tot een gespecialiseerde arts. De arts zal bepalen vanaf wanneer je ten vroegste opnieuw mag deelnemen aan wedstrijden.

Laatste bijwerking: oktober 2015.