Download PDF

Risicowedstrijdsituaties

Algemene opmerkingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van situaties die kunnen voorvallen tijdens een risicovechtsportwedstrijd en die een verhoogde waakzaamheid vereisen. In de linker kolom wordt telkens de situatie weergegeven. In de rechter kolom wordt vermeld hoe de arts zal reageren in zo’n situatie. Daarnaast kunnen ook bijkomende voorschriften en reglementen van de federatie (verschillend van federatie tot federatie) van toepassing zijn. Als trainer is het belangrijk om je sporter te informeren dat de beslissing van de arts en/of officials steeds genomen wordt in functie van de veiligheid en gezondheid van de sporter. Zo heeft de arts steeds (ongeacht de situatie) het recht om te adviseren de wedstrijd stop te zetten en/of de sporter achteraf op te volgen wanneer hij dit nodig acht.

Opgelet: deze richtlijnen zijn van toepassing bij volwassen sporters. Voor jeugdsporters is bijkomende waakzaamheid noodzakelijk om letsels te voorkomen.

Situatie Reactie arts - officials
Sporter loopt een wonde buiten het wenkbrauwgebied op.
 • Indien de wonde stopt met bloeden, kan de wedstrijd verder gezet worden.
 • Indien het bloeden niet gestopt kan worden, moet de wedstrijd stopgezet worden.
 • De arts kan de hechting zelf doen of doorverwijzen.
 • Geen opvolging door de arts na de wedstrijd.
Sporter loopt een wonde binnen het wenkbrauwgebied op.
 • Indien de wonde stopt met bloeden en het zicht van de sporter niet belemmerd wordt, kan de wedstrijd verder gezet worden.
 • Indien het bloeden niet gestopt kan worden waardoor het zicht belemmerd wordt, moet de wedstrijd stopgezet worden.
 • De arts kan de hechting zelf doen of doorverwijzen.
 • Geen opvolging door de arts na de wedstrijd.
Sporter loopt een bloedneus op.
 • Indien de neus stopt met bloeden, kan de wedstrijd verder gezet worden.
 • Indien de neus niet stopt met bloeden, moet de wedstrijd stopgezet worden.
 • Geen opvolging door de arts na de wedstrijd.
Sporter loopt een botbreuk op aan het hoofd (neus/kaak/…) of bij het vermoeden van.
 • Wedstrijd wordt stopgezet!
 • Onmiddellijke opvolging via doorverwijzing naar het ziekenhuis.
Sporter loopt een botbreuk op in de ledematen.
 • Wedstrijd wordt stopgezet!
 • Onmiddellijke opvolging via doorverwijzing naar het ziekenhuis.
Sporter loopt een ribfractuur op of bij het vermoeden van.
 • Wedstrijd wordt stopgezet!
 • Onmiddellijke opvolging via doorverwijzing naar het ziekenhuis.
Sporter gaat één of meerdere keren neer na impact op het lichaam (ledematen, plexus, orgaan, …), maar kan tussendoor de wedstrijd wel hervatten door recht te staan binnen de acht tellen.
 • De wedstrijd mag verder gezet worden.
 • Geen opvolging door de arts na de wedstrijd.
Sporter gaat neer na impact op het hoofd, maar staat weer recht binnen de acht tellen.
 • De wedstrijd mag verder gezet worden.
 • Opvolging door de arts na de wedstrijd.
 • Rust- en herstelperiode van minimum twee weken.
Sporter gaat meerdere keren neer na impact op het hoofd, maar kan tussendoor de wedstrijd wel hervatten door recht te staan binnen de acht tellen.
 • De wedstrijd mag verder gezet worden.
 • Opvolging door de arts na de wedstrijd.
 • Rust- en herstelperiode van minimum vijf weken.
Sporter zwijmelt (hangt hulpeloos over de touwen, is niet aandachtig, …) en verliest daardoor zijn/haar defensie.
 • Wedstrijd wordt stopgezet!
 • Eerste hulp toedienen.
 • Opvolging door de arts na de wedstrijd.
 • Rust- en herstelperiode van minimum vijf weken.
Sporter gaat neer na een impact op het hoofd en staat niet meer recht binnen tien tellen.
 • Wedstrijd wordt stopgezet!
 • Eerste hulp toedienen.
 • Onmiddellijke doorverwijzing naar het ziekenhuis bij ernstige hersenschudding.
 • Opvolging door de arts na de wedstrijd.
 • Rust- en herstelperiode van minimum vijf weken.
Sporter gaat neer na een impact op het lichaam en staat niet meer recht binnen tien tellen.
 • Wedstrijd wordt stopgezet!
 • Eerste hulp toedienen.
 • Opvolging door de arts na de wedstrijd.
 • Rust- en herstelperiode van minimum vijf weken.

Het advies in deze tool wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Hoewel deze tool met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt het Risicovechtsportplatform geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolledigheden in deze tool.

Laatste bijwerking: mei 2021.