Download PDF

Toolkit grensoverschrijdend gedrag

Gezond en ethisch sporten gebeurt niet vanzelf. Een sportclub moet voortdurend streven naar een gepast sportklimaat en hier elke dag naartoe werken. Om deze opvolging te garanderen, kan men best een vertrouwenspersoon (API) aanduiden en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag (GG) hoog op de beleidsagenda van de club plaatsen.

Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) geeft je meer informatie over hoe je dit kan aanpakken. Zij stelden een toolkit voor sportclubs ter beschikking waar we naar doorverwijzen. De toolkit grensoverschrijdend gedrag (Toolkit GG) helpt sportclubbesturen bij het voorkomen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

De toolkit bestaat uit 6 stappen en per stap zijn er een aantal ondersteunende instrumenten:

  1. Maak grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar
  2. Stel een Club-API aan
  3. Implementeer gedragscodes
  4. Integreer een handelingsprotocol
  5. Bepaal een aanwervingsbeleid voor vrijwilligers
  6. Informeer en verspreid

De toolkit en al de instrumenten bij elke stap vind je hier.

Heb je een specifieke case in je club? ICES helpt je ook op weg met case-ondersteuning.