Download PDF

Trainer worden

Heb je al een degelijk technisch niveau en wil je je actief inzetten in je sportclub door les te geven aan jongeren, volwassen sporters of andere doelgroepen op recreatief of zelfs competitief niveau? Wil je ook jongeren begeleiden tijdens wedstrijden? Een degelijke achtergrond/ervaring en de nodige vaardigheden en kennis zijn daarbij een must. Onderstaande stappen verduidelijken welke stappen je moet ondernemen om erkend lesgever/trainer te worden.

1. Informeer je over de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is het resultaat van de samenwerking tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse universiteiten (KU Leuven, UGent en VUB) en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, en de erkende Vlaamse sportfederaties. De VTS organiseert en erkent sportkaderopleidingen in Vlaanderen in diverse sporttakken.

De diploma’s van dit orgaan zijn erkend en gekend bij lokale overheden en belangrijke instanties. Het is het referentieorgaan in heel wat Vlaamse decreten en uitvoeringsbesluiten. Ze bieden een minimale kwaliteit op verschillende onderdelen (pedagogisch, didactisch, gezond sporten, jeugdbegeleiding, …) die je als lesgever en trainer absoluut moet kennen of waar je moet kunnen mee omgaan. Voor elke opleiding is een zeer specifiek competentieprofiel opgesteld dat de lesgever/trainer moet toelaten zijn specifieke functie op het terrein correct uit te oefenen.

Over alle opleidingen kan je meer gedetailleerde informatie terugvinden op de website van de Vlaamse Trainersschool.

Sportfederaties en sportorganisaties op Vlaams, nationaal en internationaal niveau organiseren vaak zelf zinvolle specifieke opleidingen of reiken specifieke bekwaamheidsdiploma’s uit aan hun sporters. Deze opleidingen/diploma’s zijn echter vaak sporttak- of disciplinespecifiek en omvatten meestal het beheersen van gevorderde technieken. De opleidingen van de Vlaamse Trainersschool zijn gericht op alle onderdelen die het lesgeven en training geven met zich meebrengen.

De VTS wil lesgevers en trainers vormen die reeds over een sterke technische bekwaamheid beschikken. Graden, gordels, Kups, … kortom de technische bekwaamheid (al dan niet met bijhorend diploma) moet men in de vechtsportclub en vechtsportorganisatie verwerven. Leren lesgeven aan en leren trainen van sporters gebeurt in de VTS-opleiding!

De Vlaamse Trainersschool biedt geregeld opleidingen aan. Er worden in het algemeen verschillende niveaus voorzien gaande van initiator tot trainer A.

Voor de risicovechtsporten bestaan momenteel verschillende cursussen:

 • De vechtsporten waarbij het toegelaten is om via bepaalde technieken de psychische en fysieke integriteit van de tegenstander te verminderen (Muaythai, kickboksen, MMA, kyokushin karate, pencak silat, sanda, ...) vallen onder de opleidingen voor risicovechtsporten. Bij deze risicovechtsporten is er met andere woorden een (verhoogd) risico op blijvende letsels. Voor deze groep vechtsporters is de initiatorcursus risicovechtsporten volledig uitgewerkt.
 • Taekwondo en boksen (beiden risicovechtsporten én Olympische sporten) hebben een eigen opleiding. Voor het boksen spreken we dan specifiek over de initiator boksen. Het taekwondo heeft reeds een uitgebreider programma met na de initiatoropleiding taekwondo ook een opleiding instructeur B taekwondo en trainer B taekwondo.

Voor volgende vechtsporten biedt VTS ook opleidingen op verschillende niveaus:

 • Aikido
 • Judo
 • Ju-Jitsu
 • Karate

Aan welke opleiding moet ik nu deelnemen?

Wil je een opleiding volgen voor een specifieke stijl in een vechtsport die niet letterlijk vernoemd wordt in bovenstaande opsommingen, dan kies je best voor de initiator risicovechtsporten. Bereid je eventueel voor op de toelatingsproef door deel te nemen aan de voorbereidende activiteiten (zie punt 2 en 3).

2. Zorg dat je voldoet aan de instapvoorwaarden

De cursussen zijn gericht op het lesgeven/training geven en begeleiden van sporters. Zij hebben niet als doel om deelnemers sporttechnisch te vervolmaken. De technische vervolmaking gebeurt immers in de club/federatie of zelfs op internationaal niveau. Een minimaal sporttechnisch niveau is wel vereist om zich vervolgens te verdiepen in het lesgeven en in het training geven aan beoefenaars van zijn/haar sport. 

De instapcriteria en eventuele toelatingsproef hebben als doel om het niveau van de deelnemers in te schatten opdat de cursus zo optimaal mogelijk kan verlopen. Onderstaande tabel verduidelijkt de instapcriteria voor de initiatorcursussen voor risicovechtsporten, boksen en taekwondo.

Initiator risicovechtsporten Leeftijd: Minstens 18 jaar worden in het kalenderjaar dat de cursus start
Niveau: Slagen voor de toelatingsproef initiator risicovechtsporten (zie punt 3)
Initiator boksen Leeftijd: Minstens 19 jaar worden in het kalenderjaar dat de cursus start
Niveau: Slagen voor de toelatingsproef initiator boksen (zie punt 3)
Initiator taekwondo Leeftijd: Minstens 17 jaar worden in het kalenderjaar dat de cursus start
Niveau: Minimum 2de kup (rode gordel) of slagen voor een toelatingsproef die georganiseerd wordt door de federatie (meer info via Taekwondo Vlaanderen).

3. Neem deel aan de toelatingsproeven

Voor de opleiding initiator risicovechtsporten en initiator boksen zijn de toelatingsproeven duidelijk omschreven. Aarzel niet om deel te nemen aan deze proeven. Aantal deelnames is niet beperkt. Je kan met andere woorden meermaals deelnemen. Ben je niet zeker van je technisch niveau of ben je de eerste keer niet meteen geslaagd voor de toelatingsproef, neem dan deel aan de voorbereidende weekends en trainingen die georganiseerd worden door de organiserende federatie. Voor het boksen neemt de Vlaamse Boks Liga (VBL) de organisatie in handen. De voorbereidende activiteiten voor de toelatingsproef voor de initiator risicovechtsporten vinden plaats onder leiding van het Risicovechtsportplatform Vlaanderen (RVSP). 

Hoe deelnemen aan de toelatingsproef initiator risicovechtsporten?

Contacteer Els Dom (Trekker sportkaderopleiding risicovechtsporten) via els@rvsp.be. Zie bijlage 1 voor de inhoud van de toelatingsproef in 2020. Jaarlijks worden deze proeven geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Hoe deelnemen aan de toelatingsproef boksen?

Contacteer Ibrahim Emsallak (Directeur sportkaderopleiding boksen) via ibrahim.emsallak@vlaamseboksliga.com.

Hoe deelnemen aan de toelatingsproef taekwondo?

Richt je tot Taekwondo Vlaanderen. Het kupgradenprogramma is de referentie voor de toelatingsproef. Je kan dit programma terugvinden op de website van Taekwondo Vlaanderen.

4. Geslaagd voor de toelatingsproef? Ga dan snel over tot inschrijving!

Inschrijven voor de initiatorcursus moet verlopen via de VOTAS-databank. Praktisch betekent dit dat je volgende stappen moet nemen:

 • Ga naar de website van de VTS
 • Klik op "Mijn VTS"
 • Log in via je gebruikersnaam en wachtwoord of klik op de button “Registreer je” indien je nog geen gebruikersprofiel hebt
 • Na inloggen kan je in het menu onder "Aanbod" zoeken naar de verschillende opleidingen
 • Wanneer je verder doorklikt op een specifieke opleiding, kan je per module inschrijven

Voor specifieke informatie kan je steeds terecht bij het VTS-secretariaat:
Katleen De Wilde, +32 2 209 47 13, katleen.dewilde@sport.vlaanderen

5. Denk je ook aan een opleiding na de initiator?

De opleidingen instructeur B en trainer B bestaan in elke sporttak uit een algemeen en een specifiek gedeelte. Het algemeen gedeelte wordt sporttakoverkoepelend georganiseerd. Wanneer je wenst in te schrijven voor de module “algemeen gedeelte instructeur B en trainer B (module 1)” dien je minstens het attest van de module “algemeen gedeelte initiator” behaald te hebben of hiermee gelijkgesteld te zijn. Deze cursusmodule kan als lescursus of in zelfstudie gevolgd worden.

Het specifieke gedeelte (module 2, 3, …) van de instructeur en trainer B opleiding kan je enkel volgen na het afronden van het algemeen gedeelte initiator (module 1). Inschrijving moet eveneens gebeuren via de VOTAS-databank.

Voor specifieke informatie kan je steeds terecht bij het VTS-secretariaat:
Katleen De Wilde, +32 2 209 47 13, katleen.dewilde@sport.vlaanderen

Opleidingsaanbod 2021

Alle info over de sportkaderopleidingen in 2021 is terug te vinden op de website van de VTS.

De vechtsportspecifieke opleidingen worden ook hieronder vermeld:

Sporttak Niveau Cursusplaats Start Modules Uren
Boksen Initiator Brugge 11/09/2021 4 74
Boksen Instructeur B Gent 06/11/2021 4 113,5
Ju-Jitsu Initiator Antwerpen 23/01/2021 4 83
Karate Aspirant-Initiator Lede 23/04/2021 1 16
Karate Initiator Leuven 02/07/2021 4 72
Karate Initiator Gent 11/09/2021 4 72
Karate Instructeur B Zemst 06/11/2021 4 78,5
Taekwondo Initiator Herentals 10/10/2021 4 56
Taekwondo Instructeur B - Sparring Antwerpen 15/08/2021 4 97

Laatste bijwerking: mei 2021.